Директиви, прийняті у світі Нового підходу, для отримання СЕ маркування.

1.     90/396/EEC Побутові прилади, що спалюють газоподібні види палива

2.     2000/9/ЄC Канатні дороги, спроектовані для перевезення людей

3.     89/106/EEC Будівельна продукція

4.     2004/108/ЄC Електромагнітна сумісність

5.     94/9/ЄC Устаткування та захисні системи в потенційно вибухонебезпечних середовищах

6.     93/15/EEC Вибухові речовини в мирному використанні

7.     95/16/ЄC Підйомники

8.     2006/95/ЄC  Устаткування низької напруги

9.     2006/42/ ЄC  Безпека машинного встаткування

10.    2004/22/ЄC  Вимірювальні інструменти

11.    90/385/EEC Медичні пристрої: Активне уживляння

12.    93/42/EEC Медичні  пристрої : Загальні положення

13.    98/79/ЄC  Медичні  пристрої : In vitro діагностика

14.    92/42/EEC Нові водогрійні казани, що працюють на рідких або газоподібних видах палива (вимоги до ефективності - ККД)

15.    90/384/EEC Не автоматичні ваги

16.    94/62/ЄC  Упакування та пакувальні відходи

17.    89/686/EEC Засоби індивідуального захисту

18.    97/23/ЄC  Устаткування, що працює під тиском

19.    1999/5/ЄC  Термінальне встаткування радіо та телекомунікації

20.    94/25/ЄC  Розважальне ремесло

21.    87/404/EEC Прості посудини тиску

22.    88/378/EEC Безпека іграшок