Декларирование соответствия продукции техническим регламентам

Декларирование соответствия

Порядок проведення робіт з оцінки відповідності

Відповідність продукції вимогам технічного регламенту, що на неї поширюється, підтверджується шляхом проведення процедур, визначених Технічним  регламентом  модулів   оцінки відповідності   та   вимог  щодо  маркування  національним  знаком відповідності,  які  застосовуються  в  технічних  регламентах   з підтвердження  відповідності,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 N 1585. 
Цим регламентом встановлені модулі А, В, С, D, E, F,G, H (A,  A1, 
A2, B, C, C1, C2, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, H1, відповідно до постанови КМУ № 1585). В кожному технічному регламенті визначені модулі (процедури), які застосовуються для оцінки відповідності конкретного виду продукції.
Порядок складання та прийняття на облік декларації про відповідність має відповідати вимогам кожного окремого Технічного Регламенту України із урахування вмог Постанови КМУ, якою він затверджений.
1 Подання заяви про взяття на облік декларації про відповідність.
1.1 Для проведення декларування відповідності заявник подає до ООВ заяву,  за формою (додаток 1), яка реєструється в журналі обліку заяв.
1.2 До заяви додається:
- заповнена та підписана декларація про відповідність;
- доручення постачальника (виробника) на право декларування відповідності продукції (за необхідності);
- загальний опис продукції;
- інформація про декларанта;
- документи виробника продукції, що засвідчують якість та безпеку продукції, згідно з переліком технічної документації, для підготовки декларації;
- сертифікати походження;
- протоколи випробувань продукції, які можуть бути визнані відповідно до чинного законодавства України;
- документи стосовно умов виробництва продукції;
- товаросупроводжувальні документи,  інші документи (за необхідності) на вимогу ООВ.
1.3 За результатами розгляду заяви ООВ готує договір на проведення робіт з оцінки відповідності та надсилає його заявнику. 
1.4 Термін розгляду заяви, проведення аналізу документації та прийняття на облік декларації про відповідність не повинний перевищувати 5 робочих днів з дня одержання заяви та внесення платні згідно договору.
2 Аналіз документації і прийняття рішення про можливість прийняття на облік декларації про відповідності.
2.1 Під час експертизи ООВ перевіряє:
- документи, які підтверджують правомочність декларанта видавати декларацію;
- правильність та повноту інформації, зазначеної в декларації про відповідність;
- повноту та правильність визначення нормативних документів, передбачених для оцінки відповідності конкретної продукції;
- достатність наданих документів для підтвердження відповідності продукції зазначеним в декларації нормативним документам.
2.2 За позитивних результатів експертизи документів, ООВ готує висновок про реєстрацію декларації про відповідність.
2.3 За негативних результатів експертизи документів, ООВ готує рішення про відмову у прийняття на облік декларації про відповідність, в якому зазначає підстави для такої відмови.
 За наявності позитивного висновку ООВ, реєструє декларацію про відповідність (додаток Б) в електронному Реєстрі ТОВ «ПІВДЕНТЕСТ» та видає зареєстрований оригінал заявнику. 
Декларація про відповідність набирає чинності з дня її прийняття на облік.
 Термін дії декларації про відповідность визначається ООВ на підставі закону України «Про захист прав споживачів», з урахуванням результатів аналізу наданої документації, гарантійного терміну, терміну придатності (експлуатації) продукції.
 Інформація про зареєстровані декларації про відповідність розміщується на веб-сайті ООВ.
 У разі відмови у прийняття на облік декларації про відповідність:
- декларант може може повторно подати заяву про прийняття на облік декларації про відповідність разом із додатковими документами, які усунуть підстави для відмови у прийняття на облік декларації; 
-  декларант може оскаржити рішенням ООВ;
- декларант може подати окрему заяву до ООВ на проведення робіт з підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам з метою видачі сертифікату відповідності. 
В разі закінчення  терміну дії декларації про відповідність заява на реєстрацію декларації про відповідність подається на наступний термін.